Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w roku 2017 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu letniego wypoczynku dzieci  i młodzieży.
Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w roku 2017:
Numer zadania:
I. WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY (organizowanie akcji letniej: imprez/konkursów/turniejów turystyczno – rekreacyjnych, organizacja aktywnego czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Wejherowo w postaci obozów, koloni, półkolonii, warsztatów zainteresowań, rajdów i wycieczek)
Przewidziana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Gminy Wejherowo i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2017 roku wynosi - 40.000,00 zł.  
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Wejherowo dla organizacji w formie dotacji na zadanie z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży do zrealizowania w 2016 roku wyniosła 40.000,- zł (całą kwotę rozdysponowano)

>>>WARUNKI KONKURSU<<<

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rodzinnie i aktywnie w Bolszewie"

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że stowarzyszenie „Nasze Bolszewo” z siedzibą przy ul. Leśnej 21 w Bolszewie z własnej inicjatywy złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Rodzinnie i aktywnie w Bolszewie". Realizacja zadania odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami).
W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. W terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 25 maja można zgłaszać na Piśmie uwagi i sugestie dotyczące oferty.

>>PEŁNA TREŚĆ OFERTY<<<

XXX Sesja Rady Gminy Wejherowo – Wójt ponownie z pełnym poparciem radnych

XXX Sesja Rady Gminy Wejherowo (1)

24 maja radni Gminy Wejherowo przybyli do Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Bolszewie, gdzie w samo południe otwarto XXX Sesję Rady. Właściwą część tradycyjnie rozpoczęto przedstawieniem informacji Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, a tuż po nich radni przystąpili do obrad nad uchwałami. Jednak najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2016.

Czytaj więcej: XXX Sesja Rady Gminy Wejherowo – Wójt ponownie z pełnym poparciem radnych

Zapraszamy na V Rowerowy Rajd Rodzinny!

Zapraszamy na wyjątkową Majówkę!

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.